Snowmobile Camp Rauland

Powered by YAMAHA

                                                                   Leie betingelser

Gyldig førerkort på alle sjåfører må forevises før utlevering av snøscooter. Førerkort på bil, tatt før 01/07-2006 er godkjent for snøscooter. Hjelm er påbudt, slalom hjelm med CE merke er godkjent. Husk varme klær og sko.

Egenandel ved skade pga uaktsomhet fra leietaker, opp til kr.15000,-

Scooteren utleveres med full tank, tilbakeleveres med full tank hvis ikke annet er avtalt.

Maks kjørelengde pr dag er 150 km, utover dette blir leietaker belastet kr.10,- pr km.

Scooterene har kasko forsikring, ingen forsikring dekker kjøring på usikker is. Leietaker er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes uaktsomhet. Scooterene må ikke benyttes av personer påvirket av rusmidler eller til annen ulovlig virksomhet. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftstans av kjøretøyet. Leietaker har selv det hele fulle ansvar for bruken av kjøretøyet, ved uhell fraskriver Snowmobile Camp Rauland v/Svein Roger Løvåsen seg alt ansvar. Leietaker er selv pliktig til å ordne gyldig personforsikring.

Fremleie er ikke lov, leiescooterene skal kun brukes til turkjøring. Tung transport-kjøring er ikke lov.

Løypenettet har maks hastighet på 70 km, veitrafikkloven er gjeldende i hele løypenettet. Traseen skal følges til enhver tid, det er lov å kjøre 30 meter ut fra løypa for å raste. Forbud mot stopp/raste er merket med skilt. Ved overtredelse av løypereglene og veitrafikkloven kan det utskrives et forelegg opp til kr.15000,-

Avbestilling må gjøres senest 5 dager før leiedagen, etter dette vil det bli belastet et gebyr på kr.500,-  pr snøscooter.


Kjøp av løyve, klikk på link under: VÅRT TILBUD 

          

     Dagsløyve kr.250,-            

Dagsleie fra kl.0900 - 1700 når dagslyset tillater det

Dagsleie av scooter 2 seat, 80 hk kr.1500,-

Dagsleie av Bell crosshjelm kr.100,-

 

SNØSCOOTER

UTSTYR