Løypekart, Løyve

Løypenett merket med svart og rødt, svart er åpne løyper rødt er stengte løyper.

Kun løype 1 og 2 som er godkjent for guidet turer, alle de øvrige løypene er godkjent for leiescootere uten guide.

Kjøp av løyve klikk på link under.

https://www.vinjenett.no/


Overnatting er merket med seng.

Isfiske merket med fisk, husk fiskekort